also at Locus Sonus Soundmap
gebruik deze link als de player niet werkt
PLANKKOEL
PLANKKOEL


deze podcast brengt een ode
aan het gebrom van ijskasten
de inhoud die ze herbergen
en wat er in de straat gebeurt waar ze zich bevinden
( amsterdam, antwerpen, brussel, gent, parijs, ... )

laat niet na ons te bellen op +32487783013 en ons te vertellen wat er in uw ijskast ligt
en wat er in uw straat gebeurt


this podcast pays tribute to the hum of refrigerators
what they contain
and what is happening in the street where they are located
( amsterdam, antwerp, brussels, ghent, paris, ... )

feel free to call +32487783013 and tell us what is your fridge
and happens in your street


ce podcast rend hommage
au bourdonnement des frigos
ce qu'ils contiennent
et ce qui se passe dans la rue où ils se trouvent
( amsterdam, anvers, bruxelles, gand, paris, ...)

n'hésitez pas à appeler le +32487783013 et dites-nous quel est votre frigo
et se passe-t-il dans votre rue


http://planktone.be/fridges
een live podcast van planktone